НИРД

r&d (1)
r&d (2)
r&d (3)
r&d (4)
r&d (5)
r&d (6)
r&d (7)
r&d (8)
r&d (9)

R&D персонал : 10

Машини / Оборудване за НИРДAuto-CAD, машина за вземане на проби, принтер HP 360

Профил : С добре обучен и опитен инженерен екип и модерно оборудване, нашите R&D възможности могат да отговорят на изискванията на клиентите. Разработването на удовлетворяващи проекти и икономически ефективни решения е нашето преследване. От създаването на нови идеи до вземането на проби, от дизайна до масовото производство, нашият екип за научноизследователска и развойна дейност се посвещава на всеки етап.

rd